Priser medlemskontingent 2021

Klikk her for å melde deg inn via MinIdrett


NIF sier følgende: "Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning. Medlemskontingenten må være på minst kr. 50,- for hvert enkelt medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger".

Det betyr at SIF var nødt til å endre praksis fra å ha en pris pr. familie, til å ha en pris pr. familiemedlem.

På årsmøtet i mai 2020, vedtok vi at det heretter skal faktureres for 1 hovedmedlem og deretter for ytterligere familiemedlemmer. Kontingenten ble fastsatt til kr. 490,- for hovedmedlem og 140,- for de andre familiemedlemmene. Dette gjelder kun for de som er registrert i samme familie.


Hovedmedlem kr 490,-
Familiemedlemkr 140,-
Voksen (f.o.m 18 år) kr 490,-
Barn (t.o.m 17 år) kr 390,-
Støttemedlem kr 200,-

NB! I tillegg må det betales treningsavgift til den enkelte gruppe. Du kan melde deg inn i SIF eller foreta endringer i ditt medlemskap her:Hva bidrar du til ved å være medlem i Sørumsand IF?
Sørumsand IF er en dugnadsbasert og frivilling organisasjon som representerer et av de viktigste bidragene i lokalmiljøet til et sunt og trygt oppvekstmiljø. Alt arbeid med drift og vedlikehold av anleggene - 60 dekar i Idrettsparken, lysløype i skogen ved Sennerud, SIF-hallen, klubbhuset og SIF-hytta - er basert på medlemmenes frivillige innsats i form av dugnad og medlemskontingent. Støttemedlemskap kan kun inngås av personer som ikke er aktive i klubben, men som allikevel ønsker å bidra til positiv utvikling av Sørumsand Idrettsforening. Forskjellen på støttemedlem og enkelt/- familiemedlemsskap er at støttemedlemmer ikke deltar på møter/årsmøter og at støttemedlemmer ikke stiller til valg. Et støttemedlem kan ikke ha verv eller være aktiv i foreningen, med unntak av deltakelse i seniorgruppa

Fordeler ved å være medlem

  • Du kan delta i organisert idrett innenfor de ulike gruppene allidrett, fotball, håndball, svømming og ski (treningsavgift må betales i tillegg)
  • Du bidrar til et aktivt og sunt idretts- og oppvekstmiljø
  • Du får gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Les mer om Norges Idrettsforbund informasjon om medlemskap her (PDF)

Levert av IdrettenOnline